Valorile și misiunea noastră

 • Grija ca valoare, înseamnă atenţia companiei la necesităţile clienţilor;
 • Nivel înalt de deservire;
 • Strategii tehnologice atractive;
 • Personalul companiei permanent preocupat de clienţii noştri;
 • Ne axăm pe calitatea superioară de prestare a serviciilor de transport şi logistică;
 • Tendinţa permanentă pentru a ocupa poziţii de Top;
 • Intenţia de a transforma transportul feroviar cît mai accesibil şi mai atractiv.

Despre NOI

ÎM «MOLDROMUKRTRANS» SRL prestează activ pe piaţa de transporturi şi expediţie servicii de transpotare a încărcăturilor pe relaţiile de import- export pe căile ferate din Moldova şi Ukraina, cît şi de tranzitare a tuturor tipurilor de încărcături pe căile ferate din ţările CSI, ţările Baltice, Europei de Est şi unele regiuni ale Asiei.

Transportarea încărcăturilor pe orice tip de relaţie (import – export, tranzit) pe căile ferate din Moldova şi Ukraina se efectuează în baza Acordurilor directe cu administraţiile feroviare a ţărilor respective.

Asociații SOCIETĂȚII:
Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova"

Fondul Proprietății de Stat al Ukrainei reprezintant al intereselor Administratiei de Stat a Transportului Feroviar din Ukraina "Укрзализныця"

Societatea pe Acțiuni "SCHENKER ROMTRANS" (România)

ÎM "MOLDROMUKRTRANS" SRL este membru cu drepturi depline:

 • FIATA – Federaţia Internaţională a Asociaţiilor expeditorilor;
 • AEM-TRANS – Asociaţia Expeditorilor din Republica Moldova;
 • UTD – Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor din Moldova;
 • AITA – Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova.

Oricînd este nevoie în Republica Moldova de un partener puternic pentru soluţionarea rapidă, cu respectarea tuturor condiţiilor de transportare a încărcăturilor Dumneavoastră şi cu impact negativ redus, ÎM "MOLDROMUKRTRANS" SRL nu poate fi trecută cu vederea.

Activitățile de bază:

 • Organizăm servicii de transport feroviar de marfă în vagoane proprietatea administraţiilor căilor ferate din ţările CSI, precum şi în vagoane private sau arendate;
 • Organizăm transportarea încărcăturilor agabaritice, speciale, supratonate;
 • Organizăm transportarea încărcăturilor perisabile în garnituri specializate;
 • Organizăm transporturi de containere pe cale ferată;
 • Organizăm transporturi multimodale, prin combinarea transportului feroviar, fluvial, avia, auto;
 • Organizăm transportarea încărcăturilor prin reţelele portuare din Ukraina, Rusia, România, Bulgaria;
 • Perfectăm tranzitarea mărfurilor supuse accizării pe teritoriul Ukrainei pe cale feroviară şi auto (garanţia financiară).