Contacte


Adresa juridică: bd. Decebal 2, or. Chişinău, Republica Moldova, MD-2001
Telefoane de contact: +373 (22) 55-52-35; +373 (22) 52-10-44; +373 (22) 83-46-05
Fax: + 373 (22) 55-80-22
e-mail: pan@mru.md

 

Director general:
Vladimir BOGOEV
Tel.: +373 (22) 52-10-44

Contabil șef:
Diana VDOVÎI
Tel.: +373 (22) 83-21-87

Jurist:
Ludmila COTENCO
Tel.: +373 (22) 83-45-87

Șef serviciu expediții feroviare:
Victor BUTNARCIUC
Tel.: +373 (22) 22-13-12; +373 (22) 55-52-35; +373 (22) 83-40-36

Șef serviciu expediții multimodale:
Elvira ZADIRACA
Tel.: +373 (22) 22-24-54;
Fax: +373 (22) 85-56-81; +373 (22) 22-24-54

Șef agenție st.Chișinău:
Valeri SOCOLOVSCHI
Tel.: +373 (22) 22-41-76; +373 (22) 83-38-25; +373 (22) 83-38-39
Fax: +373 (22) 22-41-76
Adresa: str. Calea Basarabiei 18/1, or. Chişinău, Republica Moldova, MD-2023
e-mail: agency@mru.md

Șef agenție st.Ungheni:
Nadejda MUNTEANU
Tel.: +373 (236) 22-288
Fax: +373 (236) 82 220
Adresa: str. Feroviarilor 2, or. Ungheni, Republica Moldova, MD-3600
e-mail: maria-drab@rambler.ru; ungeni@mru.md