Despre NOI

ÎM «MOLDROMUKRTRANS» SRL prestează activ pe piaţa de transporturi şi expediţie servicii de transpotare a încărcăturilor pe relaţiile de import- export pe căile ferate din Moldova şi Ukraina, cît şi de tranzitare a tuturor tipurilor de încărcături pe căile ferate din ţările CSI, ţările Baltice, Europei de Est şi unele regiuni ale Asiei.

Transportarea încărcăturilor pe orice tip de relaţie (import – export, tranzit) pe căile ferate din Moldova şi Ukraina se efectuează în baza Acordurilor directe cu administraţiile feroviare a ţărilor respective.

Asociații SOCIETĂȚII:
Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova"

Fondul Proprietății de Stat al Ukrainei reprezintant al intereselor Administratiei de Stat a Transportului Feroviar din Ukraina «Укрзализныця»

Societatea pe Acțiuni "SCHENKER ROMTRANS" (România)

ÎM "Moldromukrtrans" este membru cu drepturi depline:

Oricînd este nevoie în Republica Moldova de un partener puternic pentru soluţionarea rapidă, cu respectarea tuturor condiţiilor de transportare a încărcăturilor Dumneavoastră şi cu impact negativ redus, Întreprinderea Mixtă MOLDROMUKRTRANS nu poate fi trecută cu vederea.

Activitățile de bază: