Servicii și soluții

Activităţile de bază a companiei noastre:

Prestăm servicii de transportare a încărcăturilor cu transport feroviar pe teritoriul Moldovei, Ukrainei şi altor state CSI, ţărilor Baltice, Asiei şi Europei de Est.

 

Serviciul Transport combinat:

Compania ÎM "MOLDROMUKRTRANS" SRL Vă propune servicii de transport combinat – adică derularea transportului prin combinarea mai multor tipuri de transporturi (feroviar, auto, avia, maritim) pe direcţii internaţionale şi locale. Transportul combinat permite selectarea soluţiei optime de livrare şi contribuie eficient la minimizarea cheltuielilor de transport şi reducerea timpului de livrare.

Monitorizarea permanentă a pieţei interne şi externe de transporturi, colaborarea cu marile companii navale, feroviare, auto şi avia ne permite să prestăm servicii eficiente de transport "de la uşă la uşă".

Pentru livrarea încărcăturilor agabaritice sau de capacitate mare într-un punct îndepărtat sau greu accesibil noi Vă propunem o soluţionare eficientă şi complexă, cu includerea tarifului transportului, colectarea aprobărilor şi autorizaţiilor de la instanţele de control, organizarea însoţirii încărcăturilor, cu controlul procesului de transbordare şi altor probleme aferente.

 

Activităţile de bază a serviciului:

 

Obiectivul companiei noastre este sa Vă oferim servicii cît mai calitative pentru ca încărcăturile Dumneavoastră să ajungă în scurt timp la destinaţie, astfel mizînd pe profesionalismul şi operativitatea noastră, precum şi atenţia sporită pentru fiecare din Clienţii noştri.

Vă propunem soluţionarea celor mai complexe situaţii, prin aplicarea relaţiilor noastre cu companiile feroviare de stat şi cu companiile – parteneri de transport şi logistică.

Competenţa profesională a angajaţilor noştri permite aplicarea reuşită a diferitor instrumente pentru prestarea serviciilor urgente şi cu termen redus.

Compania noastră promovează eficient şi obiectiv politica de preţuri pentru a Vă surprinde plăcut. Suntem convinşi că apelînd o dată la serviciile noastre, Dumneavoastră, ca şi alţi clienţi de-ai noştri veţi binevoi să reveniţi iarăşi, şi iarăşi.