Administrația:

Vladimir BOGOEV - Director general.
S-a născut la 14 mai 1958.
În anul 1980 absolveşte Institutul de inginerie în transport feroviar Harikov, specialitatea "inginer al căilor de comunicaţii în exploatarea căilor ferate".
În perioada 1984–1991 a activat la staţia Basarabeasca, în calitate de şef adjunct al staţiei.
Din 1991-1998 - deţine funcţia de şef staţiei Basarabeasca.
În perioada 1998-2000 - este şeful Serviciului de călători ÎS "Calea ferată din Moldova".
În anul 2000 conduce Serviciul tehnic al ÎS "Calea ferată din Moldova".
În 2001-2004 - este numit în calitate de şef al Serviciului mişcare.
Din 2004-2010 – a activat în funcţia de prim – adjunct Directorului general ÎS "Calea ferată din Moldova".
Din anul 2010 deţine funcţia de Director general ÎM "Moldromukrtrans" SRL.

Diana VDOVÎI - Contabil şef.
S-a născut la 30 noiembrie 1975.
În anul 1997 absolveşte Academia de Studii Economice.
În perioada 1998-2005 – activează în cadrul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat în funcţiile de la inspector pînă la inspector principal.
Din anul 2005 ocupă funcţia de contabil şef ÎM "Moldromukrtrans" SRL.

Ludmila COTENCO - Jurist.
S-a născut la 21 mai anul 1981.
1998 - 2004 – Universitatea Slavonă din Moldova – specialitatea Dreptul Civic.
2004 - 2005 – ULIM (Universitatea Liberă Internaţionala. Magistru în Drept.
1999 - 2007 – Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor din Moldova – specialist principal serviciul juridic.
2007 - 2010 – ÎS "Calea ferată din Moldova" ajutor şef serviciul personal; Şef secretariat.
2010 - ÎM "Moldromukrtrans" SRL – jurist.